Afrika

Südafrika

F&H Machine Tools Pty. Ltd.
3, Covora Road
ZA - 1459 Boksburg

Tel.: 0027 11 3974050
Fax: 0027 11 3974210

E-Mail: fhmt@fhmt.co.za